Як правильно написати курсову роботу

Як правильно написати курсову роботуКурсова робота — студентське дослідження, що показує рівень володіння матеріалом, здатність до його аналізу і поданням. На початку будь наукового дослідження потрібно визначити проблему, що лежить в його основі, і скласти план проведення дослідження.

Важливим етапом роботи над проблемою є вивчення спеціалізованої літератури. Вісімдесят п’ять відсотків джерел повинні складати монографії, автореферати дисертацій, огляди, навчальні посібники, реферати, наукові статті, п’ятнадцять відсотків припадає на частку інтернет-ресурсів.

Бібліографічний список повинен підрозділятися на нормативно-довідкові джерела та бібліографічні матеріали. Згадувані федеральні закони, кодекси, інструкції, стандарти повинні бути актуальними. Вони вказуються в останній редакції.

У студентській роботі обов’язково виділяються розділи. Зразки правильної структури наукового дослідження можна подивитися на сайті http://www.na5legko.ru/.

У вступі перераховуються методи вивчення, матеріали для написання, встановлюється мета роботи.

Мета повинна носити результативний характер і може бути сформульована за допомогою дієслів виявити, довести, уточнити, охарактеризувати, встановити. Невдалою є мета, сформульована за допомогою дієслів описати і розглянути, оскільки ці дії не містять кінцевого результату.

Кількість завдань має приблизно відповідати кількості розділів роботи. Завдання показують, яким чином повинна бути досягнута мета.

Об’єкт курсової роботи — явище, процес, який вивчає дослідник. Дуже важливо правильно його визначити. Предмет — певна сторона або аспект об’єкта, безпосередньо обраний для вивчення.

Методи дослідження можуть бути загальнонауковими (аналіз, синтез і т. Д.) Або методами конкретних дисциплін. Вибір методів залежить від об’єкта дослідження.

Курсова робота розбивається на глави. Глави теж мають складну структуру. Перша глава може бути оглядово-теоретичної, історичної або методологічної. Друга глава зазвичай відображає результати практичної розробки, досвіду, зіставлення, експерименту. Курсова робота може бути містити три частини.

Висновок — найцікавіша частина студентського дослідження. У ньому відбиваються висновки, підводяться підсумки роботи. У результаті аналізу предмета дослідження можуть бути сформульовані певні пропозиції щодо вирішення заявленої проблеми.

Бібліографія є заключною частиною структури дослідження.

Рейтинг статті:

(Немає рейтингу)
КОМЕНТАРІ